NewRatio, Ambassador of the Client

Terug naar overzicht

Advies; moet dat nou?Advies; moet dat nou?

Waarom is de belangrijkste sector van de Nederlandse economie, het MKB, zo terughoudend als het gaat om commissariaten en extern advies?

Ik geloof zeker niet dat directeuren en eigenaren in het MKB echt denken dat zij alles beter weten, hetgeen vaak wordt beweerd. Wel denk ik dat er bij deze groep leidinggevenden meer overtuigingskracht nodig is en dat de no-nonsense houding eist dat de adviseur heel scherp zijn toegevoegde waarde moet kunnen uitleggen en laten zien. Als dat niet het geval is, is er alle reden voor om geen behoefte aan de adviseur te hebben.

Vaak wordt er te makkelijk gezegd dat directeuren en eigenaren in het MKB eigenwijs zijn en denken dat ze alles beter weten dan externen. Ze zouden bedrijfsblind zijn en hierdoor mooie kansen missen om hun resultaten te verbeteren.

Ik ben ervan overtuigd dat management in het MKB elke dag bezig is om de onderneming waarvan ze vaak zelf (mede)eigenaar zijn te verbeteren. Het is hun baby en de welvaart en nog belangrijker het welzijn van de DGA is afhankelijk van hoe goed zijn/haar onderneming het doet. Continue proberen de zaken te verbeteren zal vaak bovenaan de agenda van deze mensen staan. Er is dus geen enkel misverstand over wat ze willen. Nu komt de cruciale vraag: hoe gaan ze het doen? 

Het lijkt mij logisch dat een manager zich afvraagt wat hijzelf kan doen om de resultaten te verbeteren en niet eerst kijkt wat een ander kan doen. Mijn steeds terugkerende vraag hierbij is: Waarom blijft de manager/DGA vaak zo lang ronddraaien in de cirkel rond hemzelf. Voelt hij zich alleen verantwoordelijk, wil hij geen informatie delen, is er angst om zich kwetsbaar op te stellen, denkt hij dat hij het altijd beter weet omdat het zijn eigen bedrijf is, vindt hij de meeste adviseurs niet goed genoeg, vindt hij ze te duur, kost het hem te veel tijd om de adviseurs goed in te voeren in de problematiek? Het kunnen wat mij betreft allemaal legitieme redenen zijn voor de opstelling van de persoon in kwestie, het zijn immers ook mensen met bepaalde persoonskenmerken. Het is het alleen wel zo dat het eindresultaat voor de onderneming niet geholpen is bij de opstelling die er toe leidt dat de manager alles in zijn eentje gaat doen. Zijn productiviteit wordt bij deze opstelling niet goed benut.

De Inside-Out aanpak leidt vaak tot gemiste kansen en sub-optimale resultaten. De succesvolle MKB directeur staat open voor de externe blik en kijkt ook graag in de spiegel en stelt zich kwetsbaar op en ziet zo kansen en voordelen om zich te verbeteren en zijn onderneming verder te helpen. Hij/zij laat zich adviseren door derden en staat open voor de Outside-In benadering. Dit mag je ruim opvatten want ik bedoel hier niet specifiek adviseurs mee. Denk eens aan de informatie die je van je klanten kan krijgen, of van vrienden of familie of van je zakenpartners en personeel. Mijn boodschap is simpel: twee weten meer dan één, dus stel je open voor de mening van anderen en doe er je voordeel mee. Alles wat van buiten komt is niet slecht, het is vaak nuttig en het helpt je verder.

 

Hans Janssen

Managing Partner NewRatio

Tags: management, focus, ondernemen, onderzoek, psychologie, bedrijfscultuur, organisatie, aanpak,

Reacties

  1. Er zijn nog geen reacties...

Plaats je reactie

  • Verstuur