NewRatio, Ambassador of the Client

Terug naar overzicht

Commercieel innoveren voor onderscheidend vermogen en toekomstig succesCommercieel innoveren voor onderscheidend vermogen en toekomstig succes

Het onderscheidend vermogen wordt belangrijker in toekomst. Marktomstandigheden zullen drastisch veranderen; concurrentie neemt toe en ook klanten zullen veranderen. De klant van de toekomst is niet alleen maar analytisch en rationeel bij het nemen van beslissingen, maar emotie gevoel en creativiteit zullen een hele belangrijke rol gaan spelen. Hoe kan commerciële innovatie helpen bij het creëren van onderscheidend vermogen?

 

Het onderscheidend vermogen zal komen vanuit de mensen achter de organisatie en hun attitude. Het management zou er goed aan doen om commerciële innovatie als bindmiddel binnen de organisatie te gebruiken om het merk steeds weer voldoende aantrekkingskracht te geven. Commerciële innovatie is gericht op vooruitgang en dat doe je samen. Betrokkenheid en samenwerking zullen kenmerkend zijn voor succesvolle ondernemingen in de toekomst

Van het ontstaan van een idee tot het in de markt zetten van het uitgewerkte idee is een proces dat als geheel in de organisatie een plek moet krijgen. Alhoewel het innovatiedenken (inclusief het genereren van ideeën) iets van alle werknemers moet zijn, kan het management hierin een hele belangrijke rol spelen.

Omgeving scheppen voor commerciële innovatie en weerstanden wegnemen
Innovatie roept weerstanden op omdat het gaat over "anders" en soms bestaande zaken beïnvloed. Veel mensen associëren dit met onzekerheden en die wil men vermijden. Het management kan en moet hier de rol spelen van motivator en inspirator. Het creatieve en innovatieve mogelijk maken, zonder dat medewerkers te veel aan de risico's en beperkingen denken, maar juist meer in kansen. Vrijheid gunnen om anders te denken, risico's te nemen en fouten accepteren om van te leren. Laat werknemers ook ondernemers zijn en stimuleer ze daarbij.
Het top management heeft ook de niet onbelangrijke taak om in alle echelons van de organisatie het innovatieve denken te laten beklijven. Met name bij het midden management wordt vaak te veel vanuit bestaande kaders gedacht en bedacht waarom iets niet kan. Dit moet doorbroken worden zodat het midden management op hun beurt hun medewerkers kan aanzetten tot creatief gedrag.

Kaders scheppen met vrijheid
Het is belangrijk dat innovatie proces tot stand komt met veel vrijheden die daar bij horen maar ook met richting. Niet zoeken naar vaste methodes die creativiteit remmen, maar een zelfregulerend proces. Hoe richt je het innovatie proces in zodat het transparant en begrijpelijk is voor iedereen en uitlokt tot deelname. Hierbij horen rollen en verantwoordelijkheden en tevens stimulerende hulpmiddelen.

Stimuleren van samenwerking
Samenwerking tussen medewerkers en externe partijen is noodzakelijk. Het gaat om het uitwisselen van ideeën, ervaring, kennis en gevoel. Dat kan alleen als je teams bouwt en de activiteiten van de teams stimuleert. De teams moeten organisch werken en in beweging zijn. De meest relevante kennis, ervaring etc. komen op het juiste moment het team versterken en kunnen er ook weer uit verdwijnen. Het top management dient in een vroegtijdig stadium een rol in het innovatieproces te spelen.
De externe kant kan bestaan uit klanten, business partners of partijen met bepaalde expertise. Het is de weg naar co-creatie.


NewRatio
NewRatio is uw partner bij het bouwen van de commerciële innovatie route binnen uw organisatie.

Het gaat om her scheppen van ruimte, resultaatgericht samenwerken en praktisch creatief handelen.


Hans C.F.J. Janssen
Managing Partner

December 2011

 

 

Tags: ondernemen, innovatie, klant, positionering, bedrijfscultuur, onderscheidend, vermogen, commerciële

Reacties

 1. 16 december 2011 om 19:38Ronald Bosma

  Beste Hans, op zich een verhaal waar ik me best bij kan aansluiten, maar het wij gevoel moet terug, teams mogens best competitie hebben en je mag wel wat meer van je team verlangen, stukje vakkennis en kennis uitstralen dat missen we, heel leuk dat je weet hoe je product x verkopen moet, maar wat doet product x en waarom doet x dat daar gaat het om. met kennis verkoop je meer dan met een ................verhaal.

 2. 19 december 2011 om 11:19Hans Janssen

  Ha Ronald,
  Ben met je eens dat kennis essentieel is en dat je dat moet uitstralen richting klanten. Echter, de klant zal in de toekomst minder een pure consument worden en meer in samenwerking doelen willen realiseren. Hiervoor is meer nodig dan kennis, hier komt samenwerking aan de orden en daar hoort een goed gevoel bij.

  Vriendelijke groet,

  Hans

Plaats je reactie

 • Verstuur