NewRatio, Ambassador of the Client

Terug naar overzicht

Marketing is in beweging! Uw marketeers ook?Marketing is in beweging! Uw marketeers ook?

Het zal u niet onopgmerkt zijn gebleven. Het marketing landschap is flink veranderd de afgelopen jaren. Er stond de afgelopen tijd door de crisis niet alleen druk op de beschikbare budgetten ook veel marketing afdelingen werken aanzienlijk ingekrimpt. Paralel daaraan vond er ook een duidelijke verschuiving plaats van offline naar online activiteiten en stellen snel veranderende markten en toenemende bedrijfsrisico's andere eisen aan de moderne marketeer. Met het oog op een aantrekkende economie staan we nu op het punt dat veel bedrijven weer willen investeren in marketing om te profiteren van het groeiende consumentenvertrouwen en de toenemende investeringsbereidheid. Om het verschil te maken in een vaak zeer competitieve en overvolle markt staan marketeers voor de continue uitdaging om het iedere keer slimmer, anders beter en sneller te doen. U zult zich afvragen; wat is er zoal veranderd in de rol van de traditionele marketing afdeling? Welke eisen worden er gesteld aan de moderne marketeer en het reclamebureau van de toekomst?  

De rol van de moderne marketeer

De nieuwe mens en maatschappij stelt andere eisen aan de moderne marketeer. We communiceren anders, we kopen anders, we zijn minder loyaal en worden dagelijks via diverse media overspoeld door een groot aantal verschillende boodschappen en berichten. Daarnaast komt concurrentie door toenemende digitalisering en internationalisering steeds vaker uit onverwachtse hoek.

U zult begrijpen dat in een snel veranderend klimaat een traditionele marketing aanpak niet langer een optie meer is. Maar wat heeft dit voor gevolgen voor de dagelijkse werkzaamheden van een marketeer? Hield de traditionele marketeer zich als "interne communicatie medewerker" voorheen nog voornamelijk bezig met advertenties, sponsoring, campagnes en het maken van reclamefolders; de moderne markteer is steeds nauwer betrokken bij het uitstippelen van het verkoopbeleid, prijsvorming en product ontwikkeling en geeft samen met een team van specialisten uitvoering aan het communicatiebeleid. Hij heeft vanuit deze nieuwe rol veel vaker direct contact met de klant en kan niet zonder de nodige "voelsprieten in de markt". Hij is continue bezig met het verwerken van informatie over de klant en de markt en raadpleegt daarbij verschillende bronnen zoals reacties van klanten, collega's, social media, nieuwsberichten en eigen bevindingen. Als verbindende factor en bruggenbouwer speelt de moderne marketeer op deze manier een belangrijke rol in het continue innoveren en uitbouwen van de relatie tussen de klant, de markt en de verschillende afdelingen binnen zijn bedrijf. 

Zijn uw marketeers in beweging?

Zonder beweging in je lijf, geen beweging in je hoofd. Het marketing landschap is continue in beweging: zijn uw marketeers dat ook? Hoe vaak kom ik nog tegen dat marketeers hun dagen slijten zittend achter een computer. Klanten? Nooit gezien! Concurrentie? Van horen zeggen. Markten? Geen idee waar u het over heeft. Creatieve business ideeen en nieuwe inspiratie doe je in de regel niet alleen op kantoor op. De toegevoegde waarde van de zogenaamde "kantoormarketeer" lijkt dan ook langzaam maar zeker te verdwijnen. Inlevingsvermogen is cruciaal om het verschil te maken in het moderne marketing landschap. Ik pleit er dan ook voor dat iedere marketeer dan ook minimaal zoveel tijd besteed op kantoor als "in de markt". Mijn advies aan iedere marketeer is dan ook simpel: ga zoveel mogelijk buitenspelen! Het leren van andere mensen, markten en ontwikkelingen, inspiratie op doen en het vervolgens toepassen van deze kennis binnen de eigen organisatie is bepalend voor je succes.  

De marketeer als MT-lid

De moderne marketeer heeft door zijn veranderende rol een steeds belangrijkere stem in het bepalen van de strategie van zijn bedrijf en fungeert daarbij als MT-lid of als sparring partner van de directie. Hij werkt daarbij intern of extern samen met een team van specialisten en leveranciers op het gebied van o.a. copywriting, creative design, online marketing en PR zodat hij snel over de juiste vaardigheden beschikt om in te spelen op nieuwe kansen in de markt. Brand identity, klanttevredenheid en merk imago spelen daarbij nog steeds een belangrijke rol maar het moet steeds sneller concrete resultaten opleveren. In algemene zin geldt dat een nieuw concept ongeveer 6 maanden heeft voordat het gekopieerd is door een directe concurrent. De levenscycli van veel producten en diensten zijn aanzienlijk korter geworden. Dit betekent dat de tijdspanne waarin er door de marketeer succes geboekt moet worden ook steeds korter wordt. Er staat daardoor steeds meer druk op het marketing proces en de risico's stijgen. De marketeer staat voor de uitdaging om het vanuit een hechte samenwerking  met het sales team iedere keer slimmer, sneller, anders en beter te doen dan zijn directe concurrent.

Traditionele marketing is geen optie meer

Traditionele marketing methodes en tactieken zijn langzaam uitgewerkt en om het verschil te maken in de ogen van de klant zul je de markt op een onderscheidende manier moeten bewerken. Dit vraagt om een meer conceptuele en geintegreerde aanpak en werkwijze waarbij er steeds meer kanalen worden ingezet om de klant te bewerken. Multichannel of omnichannel marketing noemt men dit. Het aantal touchpoints ofwel contactmomenten met de klant neemt toe en de complexiteit van het marketing proces stijgt. Om alle processen te kunnen overzien, te beheersen en in goede banen te leiden is zijn een gedegen planning en proces management cruciaal. Marketing = planning en de juiste timing is belangrijker dan ooit te voren voor het gewenste resultaat. De moderne marketeer is dan ook een uitstekend projectmanager en weet op basis van een goede planning het optimale resultaat te halen uit zijn beschikbare tijd, energie en budget.

Organisaties die net te klein zijn om een zwaardere marketeer op de pay roll te kunnen zetten huren hiervoor steeds vaker externe marketeers in als coach, aanjager en regisseur van de gewenste verandering. Deze externe marketeers fungeren als sparring partner van de directie en werken vaak samen met een operationeel marketingcommunicatie team binnen de onderneming. Het traditionele reclamebureau is daarbij zo goed als "uitgestorven". Het gaat niet alleen meer om een mooi ontwerp of een originele slogan. De strategie, onderbouwing en het proces achter "het mooie plaatje" is tegenwoordig minstens zo belangrijk. Veel reclamebureaus zagen hun omzet dan ook aanzienlijk krimpen en verloren klanten aan partijen die een meer geintegreerde oplossing kunnen bieden; van bedrijfseconomische onderbouwing tot creatieve realisatie.

Meten = weten

In zijn nieuwe rol is de moderne marketeer ook nauw betrokken bij de financiele consequenties van zijn marketing beleid. Ook hier zal de traditionele marketeer duidelijk aan moeten wennen. Creativiteit is leuk, mooi en bijzonder interessant; maar het moet onder aan de streep ook steeds vaker aantoonbaar resultaat opleveren. Dit betekent dat de verantwoordelijk van de meeste marketeers in de praktijk steeds vaker verder gaat dan het beheer van het interne communicatiebudget. Ook marketingbureaus zijn steeds vaker bereid om hun fee afhankelijk te maken van het resultaat. De moderne marketeer draagt steeds vaker verantwoordelijkheid voor het resultaat en maakt in samenspraak met de directie continue de afweging tussen de impact van zijn beleid op de ontwikkeling van de omzet en resultaatontwikkeling. 

Wat brengt de toekomst?

Er ligt een mooie toekomst in het verschiet voor bedrijven die in kunnen spelen op de snel veranderende marktomstandigheden. Bedrijven die zich snel weten aan te passen en in staat zijn om een iedere keer een antwoord te bieden op veranderende wensen en eisen van de klant zijn de winnaars van morgen. Het is aan de marketeer om vanuit zijn eigen kennis en vaardigheden mee te groeien met de markt en zijn toegevoegde waarde voor het bedrijfsresultaat iedere keer aan te tonen.

Bent u benieuwd hoe u in het licht van de wijzigende marktomstandigheden het marketing proces binnen uw onderneming het beste kunt organiseren? Wilt u weten hoe u uw marketing & sales team in beweging brengt?

Dan maak ik graag een afspraak met u. 

Wouter Lagendijk

06-32055558

Tags: Geen tags toegevoegd

Reacties

  1. Er zijn nog geen reacties...

Plaats je reactie

Reageren is niet mogelijk op dit bericht.