NewRatio, Ambassador of the Client

Terug naar overzicht

Met het oog op de toekomstMet het oog op de toekomst

De verschuiving van focus op kostenreductie naar focus op het genereren van opbrengsten heeft voor mij een positieve ondertoon. De relatie met de klant komt weer centraal te staan en de klant wordt weer omarmd. De vraag is hoe zullen managers van ondernemingen hiermee omgaan; wat is hun benadering en wat is hierin nieuw?

Nu het er economisch weer iets rooskleuriger uitziet, moet het management van ondernemingen met een andere blik naar de toekomst gaan kijken. Gedurende de afgelopen jaren hebben veel ondernemingen, door de economische omstandigheden gedwongen, intern geopereerd en hebben kostenbesparingen als noodzakelijk aandachtsgebied bestempeld. Bij diverse bedrijfsactiviteiten en processen werd terecht de vraag gesteld hoe essentieel ze zijn en met name moest opnieuw bepaald worden wat het strategische belang van de activiteiten en processen is. Er is in het verleden veel geld in processen geïnvesteerd waarvan de uiteindelijke waardecreatie onduidelijk of zelfs negatief is. Dit geldt niet alleen voor veel ICT processen, maar ook voor bepaalde investeringen in omzet verhogende activiteiten, waarbij te denken valt aan acquisities, herstructureringen geadviseerd door grote consultancy bureaus, commerciële campagnes etc..

De blik op de toekomst moet met name gericht worden op de essentiële "life line" voor de onderneming: de klanten. Hier moet de focus op liggen en dit klantgerichte denken moet door het management aangezwengeld worden. De beperkte budgetten voor aanpassingen die in de toekomst beschikbaar komen zouden op het primaire proces rond de klant gericht moeten worden. Deze aanpassingen moeten Outside-In benaderd worden; vanuit de ogen van de klant. De verantwoordelijke interne managers zal worden verteld dat zij zelf een belangrijke rol krijgen in het realiseren van verbeterprocessen op het gebied van klantgerichte en commerciële activiteiten. Het blijft vanwege de externe en frisse blik wel belangrijk dat er externe partners bij betrokken worden, maar dit zal op een andere wijze moeten gebeuren dan in het verleden. Veel meer betrokkenheid en werk zal komen te liggen bij interne managers die verantwoordelijk worden voor het organiseren van een goed renderend bedrijfsonderdeel. Er zullen uiteraard weer budgetten voor extern advies komen, maar de manager zal er slimmer mee om moeten gaan om de eenvoudige reden dat de budgetten beperkt zullen zijn. Hij zal een goede externe partner uitzoeken waarvan hij het gevoel krijgt dat die hem goed begrijpt, de juiste expertise in stelling kan brengen om oplossingen aan te dragen en er echt voor het succes van de onderneming is.

 

Tags: management, customer, focus, klant, klanten, klantgerichtheid, bedrijfsprocessen

Reacties

  1. Er zijn nog geen reacties...

Plaats je reactie

  • Verstuur