NewRatio, Ambassador of the Client

Terug naar overzicht

Wat is het bijzondere aan jouw onderneming? Weten alle medewerkers dit?Wat is het bijzondere aan jouw onderneming? Weten alle medewerkers dit?

Ik werd recent geconfronteerd met een voor mij niet te plaatsen resultaat uit een onderzoek van Blauw Research. Uit het onderzoek bleek dat een kwart van de werknemers in Nederland onvoldoende energie heeft om elke dag te werken. En nu komt het......49% van de jongeren onder de 35 jaar mist de energie om elke dag te werken.

In mijn rol als business coach kom ik regelmatig in aanraking met (jonge) ondernemers die met een nieuwe onderneming bezig zijn of voor hun bestaande onderneming zoeken naar innovatie om verder te kunnen groeien. Het opvallende voor mij is juist de positieve energie die van deze ondernemers uitgaat. Dit gecombineerd met lef en een open houding naar de buitenwereld positioneert ze voor succes. Ze kunnen en willen snel schakelen en worden niet gehinderd door een ego dat zegt dat ze alles zelf moeten doen of dat ze alles zelf moeten weten. Ze zijn vaak maar met één ding bezig: hoe behalen we successen? Ik zie daarbij geen gebrek aan energie. Wat vaak wel een uitdaging is, is hoe de leiders/ondernemers hun energie kunnen overbrengen op alle medewerkers binnen de organisiatie, zodat er sprake is van een energieke onderneming.

 

 

Interne beleving van de kracht van de onderneming

Vaak wordt na de ontwikkeling van een idee of innovatie de focus verlegt naar "hoe overtuig ik de klant". Hoe worden wij een sterk merk in de markt. De laatste tijd hebben we met NewRatio een aantal artikelen geplaatst en discussies gestart over het onderhoud van je merk en de USP's van de onderneming en hoe de rol als sales coach hierin past. Reacties wijzen in de richting van een bekend probleem: de unieke kracht van de onderneming wordt niet in de hele organisaite gevoeld en verschillend beleefd. Een ondernemer klaagde onlangs: "Er ontbreekt het gevoel dat we gezamenllijk ergens voor staan en men weet vaak niet hoe goed wij in bepaalde zaken zijn". Aan het management de taak om te zorgen dat het unieke van de onderneming bij iedereen in de organisatie gaat leven, zodat vervolgens iedereen mee kan werken aan de perceptie van de onderneming in de markt.

 

Een levend merk voor zowel de buitenwereld als de medewerkers

Zoals een onderneming/merk en haar kracht voor de buitenwereld moet gaan leven, moet dat ook intern gebeuren. Dit geeft energie.

Recent was ik in gesprek met de directie van een modern jong marketing communicatie bureau. Het management team had vele maanden nagedacht om te komen tot een propositie die in hun ogen onderscheidend was. Ze werken nu een planning hoe ze deze zo effectief mogelijk naar buiten kunnen brengen.
Ook hier is in de grote dadendrang en urgentie vergeten dat het unieke ook moet gaan leven bij de medewerkers. Alle medewerkers gaan immers ook extern zenden, niet alleen commerciële afdelingen. Medewerkers komen overal, niet alleen bij klanten en ze zullen praten over wat ze doen bij hun onderneming. Het is belangrijk dat ze hier op een enthousiaste manier over kunnen praten. Het zal vruchten afwerpen als het management hier tijd en energie in stopt.
Uiteindelijk heeft de directie van het marketing/communicatiebureau waar ik mee sprak besloten om met de medewerkers een event te organiseren waar het bijzondere van de onderneming centraal staat. Het verhoogt de betrokkenheid van de medewerkers en geeft vertrouwen en richting.

 

Hoe creëer je het gezamenlijke identiteit

Als je eenmaal overtuigd bent van het voordeel van een corporate identity en een gemeenschappelijke beleving van de waarde van de onderneming, is de vraag hoe je dit organiseert.

Uiteraard zijn er externen die dit voor je kunnen organiseren, maar je kan het meeste zelf als je er in gelooft. Ik adviseer om daarbij een aantal uitgangspunten te hanteren:
➢ ALLE medewerkers moeten meedoen. Niet iedereen zal even veel tijd in het project hoeven te steken, maar NIEMAND blijft buiten beeld
➢ Werk met multidisciplinaire groepen voor verschillende invalshoeken en beleving
➢ Focus op het onderscheidende en wat het echt voor de klant betekent
➢ Laat mensen opschrijven wat ze vinden en voelen en laat ze het vervolgens uitspreken
➢ Start bij het individu en werk via groepen naar de USP's voor de hele organisatie
➢ Zorg voor de balans tussen rationele en emotionele aspecten
➢ Zorg dat de gezamenlijke kracht en waarden niet alleen in het hoofd zitten, maar dat de medewerkers het ook zo voelen
➢ Aan het eind kan elke individuele medewerker een elevator pitch houden over waar de onderneming voor staat (dit is iets anders dan een sales pitch)

 

Hans Janssen
Business Coach NewRatio
24 maart 2014

 

Tags: ondernemen, innovatie, marketing, positionering, bedrijfscultuur, onderscheidend, identiteit, usp, coaching, merk, business

Reacties

  1. Er zijn nog geen reacties...

Plaats je reactie

  • Verstuur