NewRatio, Ambassador of the Client

Terug naar overzicht

Strategie maakt het verschilStrategie maakt het verschil

Meer dan 50% van de Nederlandse bedrijven wil haar strategie veranderen als gevolg van de economische crisis, zo blijkt uit onderzoek. Maar wat is nu precies de toegevoegde waarde van een goede bedrijfsstrategie? Wat levert het op? En hoe pakt u het aan?

De economische crisis dwingt bedrijven om scherpe keuzes te maken, te bepalen waar ze nu echt goed in zijn en terug te gaan naar de kern.

Strategie speelt daarin een zeer belangrijke rol. Het maken van heldere keuzes op strategisch niveau is in hoge mate bepalend voor het rendement op de inzet van tijd, energie en middelen. Valkuil is echter dat de bedrijfsstrategie vaak in het hoofd van de ondernemer zit en dat deze onvoldoende expliciet en inzichtelijk is voor anderen in het bedrijf.

Wat is strategie?

Een bedrijfsstrategie omvat de doelstellingen die het bedrijf op langere termijn - 3 tot 5 jaar - wil bereiken. Daarnaast beschrijft een bedrijfsstrategie vooral op welke manier het bedrijf die doelen wil bereiken. Strategie geeft richting aan keuzes en activiteiten.

Samen met de ondernemer, het management team of directie kijkt NewRatio hierbij naar de volgende 5 aspecten:

1 > Doelgroepen:

Wie zijn uw belangrijkste doelgroepen om uw doelstellingen te bereiken? Scherpe keuzes maken welke doelgroepen u wel of niet wil bereiken en bewerken. Hoe scherper u uw doelgroep weet te formuleren en hoe dichter u op de huid kruipt van de klant hoe groter de kans op succes.  

2 > Producten en diensten:

Wat zijn uw belangrijkste producten en diensten om uw doelstellingen te bereiken? Onderscheid en scherpe keuzes maken tussen speerpunten en bijproducten is hierin van fundamenteel belang. Waar bent u echt goed in? Met welk product of dienst zou u "beroemd" willen worden?

3 > Mens en organisatie:

Met wie gaat u de doelstellingen waar maken? Welke eisen stelt uw strategie aan de inzet uw mensen en organisatie. Scherpe keuzes maken over de benodigde competenties om uw doelstellingen te bereiken.

4 > Klant- en bedrijfsproces:

Hoe gaan we het uitvoeren? Controle & grip op de belangrijkste klant- en bedrijfsprocessen is van cruciaal belang voor het succesvol uitrollen van uw strategie. U kunt in de praktijk nog zo'n goed product hebben als het product niet op de juiste wijze wordt afgeleverd bij de klant of niet op voorraad is dan gaat dit ten kosten van uw reputatie en succes. 

5 > Prijsbepaling:

Wat is de waarde van uw product of dienst? Uit onderzoek blijk dat 40% van de ondernemingen haar producten "te goedkoop" verkoopt. Met een slimme en doordachte prijsstrategie voorkomt u dat u slachtoffer wordt van toenemende prijsconcurrentie.

Een term die vaak in één adem wordt genoemd met bedrijfsstrategie is het begrip visie & missie. In de visie & missie formuleert een bedrijf haar identiteit en bestaansrecht. Wie bent u als bedrijf? Waarom doet uw bedrijf wat het doet? Een visie & missie is vaak wat abstract; de strategie bouwt erop voort door de bedrijfsmissie te vertalen naar concrete bedrijfsdoelstellingen. Wat doet uw bedrijf? Hoe gaat u dat bereiken?

Strategie geeft richting en houvast

Onderzoek toont aan dat strategie een gunstig effect heeft op een bedrijf. Niet alleen voor grote ondernemingen maar ook voor MKB-bedrijven. Voor MKB-ondernemers is de strategie vaak een middel om persoonlijke drijfveren en bedrijfsambities te realiseren.

De meerwaarde van strategie: 

- Strategie geeft richting aan succes en keuzes om dingen wel of niet te doen: strategie is de verbindende factor tussen alles wat in uw bedrijf gebeurt
- Strategie motiveert management en medewerkers: medewerkers raken gemotiveerd als ze weten waarom dingen gebeuren.
- Strategie maakt het onderscheid: grijze muizen vallen niet op in een markt met een groot aantal aanbieders
- Strategie geeft hoop, nieuwe energie en uitzicht op succes: bedrijven die keuzes maken zijn bewezen succesvoller, ook als de economie weer aantrekt.
- Strategie is een middel tot reflectie: het formuleren van een strategie dwingt uw bedrijf zo nu en dan stil te staan bij sterktes en zwaktes. Reflectie helpt u verder.

Aan de slag met uw bedrijfsstrategie

Het formuleren of bijstellen van een bedrijfsstrategie hoeft niet complex te zijn. NewRatio heeft een resultaatgerichte en beproefde methode om samen met u in korte tijd te komen tot het vastleggen van uw strategie en doelstellingen. Behalve directie en MT doet u er goed aan (een vertegenwoordiging van) uw medewerkers te betrekken. Dat vergroot het draagvlak en de kans op succes!

Voor meer informatie over het bepalen van de strategie voor uw organisatie neemt u contact op met onze consultants.

Tags: strategie, mkb, doelgroepen, onderneming, waardebepaling

Reacties

  1. Er zijn nog geen reacties...

Plaats je reactie

  • Verstuur