NewRatio, Ambassador of the Client

Terug naar overzicht

We moeten terug naar de basisWe moeten terug naar de basis

Er is het afgelopen jaar veel gepraat over de financiële crisis. Het systeem zou gefaald hebben en de belangrijkste oorzaak zijn voor de verslechterende economische omstandigheden. Technische discussies over verkeerde hypotheken, banksteun, beloningssystemen en boekhoudkundige dwalingen. In de vele politieke debatten en publieke discussies vergeten we in mijn optiek weleens dat het gros van de burgers niet het vermogen heeft om al deze informatie op een juiste manier te interpreteren en verwerken. Daarnaast liggen veel van dit soort zaken vaak buiten de directe invloedssfeer van veel mensen. Dit resulteert in een gevoel van onmacht en toenemende angst en onzekerheid.

Dit gevoel wordt aangewakkerd door de media. Van het DSB debacle tot aan Marco Borsato en de The Entertainment Group. We worden dagelijks overladen met een hoop negatieve publiciteit. Het pessimistische optreden van de politiek tijdens prinsjesdag doet ook geen goed. Laat staan de vele chaotische discussies in de tweede kamer op het gebied van kostenbesparing en het terugdringen van het begrotingstekort. Dit getuigt van gebrek aan visie, leiderschap en weinig empathie voor de huidige maatschappelijke omstandigheden.

Dit alles heeft een niet te onderschatten invloed op de maatschappelijke gemoedstoestand. Het vertrouwen van veel mensen is ernstig beschadigd. Het is mijn ogen dan ook niet verrassend dat de stemming onder Nederlandse consumenten in oktober somberder is dan een maand eerder. Aldus de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Om hier verandering in te brengen moeten we terug naar de basis. Zo zijn banken er voor hun spaarders. Politici zijn er voor hun burgers. Ondernemingen zijn er voor hun klanten. Meer aandacht voor de klant zal het consumentenvertrouwen herstellen, hetgeen een positieve invloed heeft op de economie en bedrijfsresultaten. 

Tags: Geen tags toegevoegd

Reacties

  1. Er zijn nog geen reacties...

Plaats je reactie

  • Verstuur