NewRatio, Ambassador of the Client

Terug naar overzicht

Victor de visionair, maar nog niet de leider…..Victor de visionair, maar nog niet de leider…..

U kent vast de situaties waarin de startende of doorgroeiende ondernemer een sterke innovator en visionair is die daarnaast veel productkennis heeft. Klinkt prachtig en is een goede basis voor iets moois, maar het is geen garantie voor succes. Vaak loopt het zelfs niet goed af. Hier een korte samenvatting van een ontmoeting die ik had met zo'n creatieve en intelligente visionair. Laat ik hem Victor noemen.

Ontmoeting met Victor

Enige tijd gelden kwam ik in contct met Victor, die op mij direct een gedreven en zeer enthousiaste indruk maakte. Victor begon te vertellen over zijn kennis van bepaalde technologische toepassingen, sprak over de wereld van innovaties en had een sterke visie op de komende ontwikkelingen op het gebied van technologie, informatie en consumptie. Hij had iets briljants en velen om hem heen vonden dat ook. Het bleek dat Victor in bepaalde kringen rond technologie best wel een begrip was. Gedurende de avond vond ik het tijd worden om wat dieper op zijn zakelijke activiteiten in te gaan.

Het bleek dat de laatste drie start ups en een onderneming waarmee Victor in de doorgroeifase beland was, geen van allen succesvol waren geworden. Mijn vraag was of hij er achter is gekomen waarom het niet lukte. Victor wist het niet zo goed, maar vond wel dat hij alles alleen moest doen. Hij had wel eens wat mensen om zich heen verzameld, maar "die waren snel weer vertrokken omdat die zijn briljante ideeën niet snapten". De onderneming waar hij wat verder mee is gekomen en waar hij zelfs na drie jaar een financiering rond had gekregen om door te groeien met een nieuwe communicatietoepassing, is ook ter ziele gegaan omdat zijn nieuwe partner, die ook zeer intelligent en technologisch onderlegd was, plotseling vertrok. Ik ben vergeten te vragen op basis waarvan hij de financiering rond had gekregen en bij wie.

Ik vroeg Victor of het wellicht mogelijk was dat het met hem moeilijk samenwerken was voor mensen die niet precies dezelfde visie hadden als hij. Victor was stil en keek op zich heen. Ik had echt het idee dat hij stilstond bij wie hij was en de reden achter de mislukte ondernemingen. Misschien stond Victor wel open voor suggesties om deze situatie aan te pakken. Hij schonk zichzelf echter een glas wijn in en begon over een wereldschokkend idee dat hij in zijn hoofd had en waarmee hij het leven van mensen zou gaan veranderen. Victor was weer de visionair die de realiteit en de ernst van de situatie niet echt belangrijk vond. Ik was wel even teleurgesteld in de houding van Victor, begreep hij het dan echt niet. De wijn was op en ik besloot dat we maar eens afscheid moesten nemen.

Weer in gesprek met Victor

Enige tijd later belde een kennis mij op met de vraag of ik nog een keer met Victor wilde praten. Ik was hem al een beetje vergeten. Victor was echter wel een soort genie dat nooit tot iets tastbaars kwam en dat is zonde. Ik besloot nog een poging te doen. Het bleek dat Victor gedurende de laatste maanden wel had nagedacht over "wat er nodig is om een briljant idee tot wasdom te laten komen".

We hebben over dit onderwerp vervolgens weer een aantal uren gepraat. Stop een paar techneuten en zeer intelligente mensen bij elkaar en je krijgt de mooiste ideeën en kansen. Laat deze groep vervolgens zorgen voor de realisatie en je bent zeker van een mislukking. Ik heb Victor doen inzien dat hij als initiatiefnemer en bedenken nu ook een teamleader zal moeten zijn. Hij zal mensen met een heel andere expertise moeten uitnodigen om lid van het team te worden. Mensen met een heel andere achtergrond, kennis en ervaring, maar wel met dezelfde drive en enthousiasme als Victor om een succes te behalen. Immers, niet alleen de technologie is belangrijk voor succes, ook commerciële aspecten, productie, menselijke issues, financiën etc. zijn belangrijk. Experts op die gebieden zijn wellicht andere types dan Victor en missen wellicht eigenschappen waar juist Victor warm voor loopt. Echter voor een succesvolle onderneming is een team nodig dat elkaar versterkt en ondersteunt. De teamgenoten moeten complementair zijn, dus niet nog meer "Victors". Victor zal, zeker in het begin, de spil moeten zijn waarop het team draait. Hij zal zijn enthousiasme over zijn idee moeten overbrengen op zijn niet technologisch ontwikkelde teamgenoten en ze ook enthousiast maken. Niet de houding "jullie begrijpen het toch niet", maar "ik leg het jullie uit en ben benieuwd hoe jullie er vanuit jullie expertisegebied tegen aan kijken.

Victor zal moeten zorgen dat hij niet alleen een technologisch genie en visionair is, maar ook een echte leider, die zijn team inspireert om samen successen te behalen.

Victor 3.0

Victor is inmiddels overtuigd van de noodzaak een andere houding aan te nemen als hij zijn idee en onderneming naar succes wil leiden. Hij ziet het nut van teamgenoten met totaal andere achtergrond en begrijpt zijn rol daarin. Hij kan ervan leren, beter worden en groeien als leider. Hij is ervan overtuigd een goede leider te kunnen zijn en is trots op het feit dat hij aan zichzelf werkt en verandering voelt. Zelfs mensen in zijn omgeving merken het.

Belangrijk voor een goede "CEO van een jonge onderneming zijn:

➢ Een heldere toekomstvisie en focus
➢ Gevoel over de richting van de markt en de concurrentie
➢ Echte team player die zijn mensen inspireert en motiveert
➢ Stabiel en betrouwbaar richting personeel, financiers en klanten
➢ Geen ego, wel de kunde om goede mensen om zich heen te verzamelen en te behouden

 

Hans Janssen
16 februari 2014

Hans is business coach bij NewRatio B.V.

 

Tags: ondernemen, innovatie, leiderschap

Reacties

  1. Er zijn nog geen reacties...

Plaats je reactie

  • Verstuur