NewRatio, Ambassador of the Client

De trends in de recruitment marktDe trends in de recruitment markt

 

De sector voor job recruitment zit weer in een groeifase. In januari groeide het personeelsbestand in het sterkste tempo sinds juni 2007 (Nevi). Belangrijker nog, uw sector gaat de komende jaren veranderen en wordt aantrekkelijker en bepalender voor veel partijen die personeel nodig hebben. Wie worden de winnaars?

Lees verder

Ieder contact met de klant is kansIeder contact met de klant is kans

Ga er vanuit dat elk contact met de klant een kans is. Verzilveren door goede voorbereiding.

Lees verder

De Relationship ManagerDe Relationship Manager

Uit een recente studie van de Hay Group en Batenborg International onder honderd commercieel eindverantwoordelijken blijkt dat de commerciële rol gaat veranderen. De huidige kredietcrisis dwingt bedrijven kritisch te kijken naar de commerciële afdelingen en met name naar de gewenste capaciteiten van sales afdelingen. Ze moeten meer beïnvloedend werken. Daarnaast moeten de marketing afdelingen hun rol meer vanuit strategisch en klantperspectief gaan bepalen en minder vanuit en PR/Communicatie rol.

Lees verder