NewRatio, Ambassador of the Client

De draai van SNSDe draai van SNS

Het leek een vooruitstrevende strategie te zijn: rekening houden met meerdere stake holders en met name de klant en de de lange termijn. De korte termijn aandeelhouderswaarde zou even op de tweede plaats komen en de beloning van het bestuur zou daarop afgestemd worden. Helaas, het kwam te vroeg.

Lees verder

SNS gaat het anders doenSNS gaat het anders doen

De SNS gaat klantwaarde zwaarder laten wegen

SNS heeft het voornemen geuit om na jaren van aandeelhouderswaarde als leidend criterium voor performance het roer om te gooien en klantwaarde meer prominent naar voren te schuiven, zelfs medewerkerstevredenheid wordt genoemd. Beloningen worden meer in lijn gebracht met lange termijn prestaties.

Lees verder

Weet u wat de klant wil?Weet u wat de klant wil?

In hoeverre weet u wat de klant echt wil? Door een jarenlange interne focus kunnen organisaties erg ver van de klant af zijn komen te staan. Een frisse blik op de zaak helpt u om op een andere manier tegen uw producten en diensten aan te kijken. Dit geeft vaak veel inspiratie om te komen tot innovatieve en creatieve oplossingen.

 

Lees verder

Wie wint de CRM Awards 2009?Wie wint de CRM Awards 2009?

De jury heeft gisteren de volgende bedrijven genomineerd voor de CRM Awards 2009: Carglass, DSM, ING Retail, TNT Post en UPC Nederland.  De genomineerde CRM trajecten zullen tijdens het congres dat op 12 november 2009 plaatsvindt, gepresenteerd worden aan de bezoekers. Aansluitend worden de winnaars bekendgemaakt door juryvoorzitter prof. dr. Ed Peelen en drs. Wil Wurtz, directeur CRM Association NL.

Wie denkt u dat er wint?

Lees verder

Het grote belang van klantenbinding in de fitnessbrancheHet grote belang van klantenbinding in de fitnessbranche

Er zijn naar schatting 2000 fitness centra in Nederland. Samen hebben ze ruim 2 miljoen leden. Er gaat per jaar naar schatting 840 miljoen euro om in deze branche. Mooie cijfers, maar gemiddeld 30 tot 50% van de mensen die een jaarabonnement nemen op fitness centrum, haakt binnen het jaar af. Het verloop is enorm hoog.

Een gevolg is dat veel mensen in de praktijk maandenlang doorbetalen voor een abonnement dat ze feitelijk niet meer gebruiken. Daarnaast worden veel contracten stilzwijgend verlengd. Naar schatting bleven 220.000 mensen afgelopen jaar daardoor ongewenst lid, 130.000 mensen moesten hun jaarabonnement doorbetalen ondanks het feit dat ze langdurig ziek waren en 80.000 mensen mochten het abonnement niet afbreken na een verhuizing. De rest wilde om andere redenen van het abonnement af.

Ondanks het feit dat veel mensen vroegtijdig afhaken en ongewenst aan een contract vast zitten sluiten veel mensen toch nog vaak een jaarabonnement af. Hoe is dat te verklaren? Welke gevolgen heeft de nieuwe wetgeving waarbij stilzwijgende verlenging verboden is? Hoe gaat de fitness industrie hier op anticiperen?

Lees verder

De ondergang van DSBDe ondergang van DSB

Enorm veel is er al over geschreven, met name wat er allemaal niet deugde en wat de oorzaken waren van het debacle DSB. Een greep uit de veel genoemde redenen: tophypotheken, woekerpolissen, nauwelijks echter bankiers in bestuur en RvC, Scheringa was geen bankier, er was geen toezicht, waarom doen goed betaalde commissarissen niets, waar was de AFM om de produkten eens goed door te lichten, waar was Wellink, fout business- en verdienmodel, Lakeman etc.. Ook hoorde ik waar het dit keer niet door kwam; het was niet de kredietcrisis. Scheringa zei nog vol trots dat DSB goed door de crisis was heengekomen en zonder steun van de overheid. En toch......even later was DSB weg, was er een run op de bank en werd DSB onder curatele geplaatst.

Lees verder