NewRatio, Ambassador of the Client

Starten vanaf Pole PositionStarten vanaf Pole Position

Gedurende de laatste weken heeft NewRatio aandacht besteed aan een aantal actuele trends op commercieel strategisch terrein. Deze hebben ongetwijfeld de komende tijd hun invloed op de marktbenadering en zet de kern van klantbenadering in een nieuw daglicht.

Het bepalen van de unieke kenmerken (USP's) van de onderneming en hoe deze vervolgens richting de klant worden ingezet. Indien de onderneming dit scherp in beeld heeft, geeft dit een voorsprong op de concurrentie; de start vanaf pole position.

 

Lees verder

Bestuurders meer betrekken bij sales en marketingBestuurders meer betrekken bij sales en marketing

In plaats van een puur controlerende rol, zou je de senioriteit en ervaring meer in moeten zetten op de opbrengstenkant van de onderneming.

Bestuurders hebben grote netwerken en ingangen op andere niveaus dan de marketing en sales medewerkers van de onderneming. Bundel de krachten en formaliseer ook een commerciële rol voor bestuurders.

Lees verder

Optimalisatie van Customer Services en Customer ExperienceOptimalisatie van Customer Services en Customer Experience

Steeds meer organisaties en bedrijven beseffen dat het verbeteren van de prestaties op het gebied van Customer Service en Customer Experience een belangrijke succesfactor is voor hun groei en winstgevendheid. Traditioneel was voornamelijk het contact center hiervoor belast en verantwoordelijk, maar meer en meer raakt men ervan overtuigd dat Customer Service een belang is van de gehele organisatie, waarbij steeds meer afdelingen en functies betrokken dienen te zijn. Het optimaliseren van de Customer Service is daarom een strategisch bedrijfsdoel geworden, waardoor de geïsoleerde positie van het contact center verandert en deze afdeling steeds vaker onderdeel gaat vormen van geïntegreerde business processen.

Niet alleen het contact center als "front office", maar ook andere afdelingen als "back office", hebben een grote invloed op de klantervaring en klanttevredenheid. Denk hierbij aan de invoering van verkooporders, facturering en het opslaan van klantgegevens. Storingen, fouten en inefficiëntie bij deze afdelingen leiden vaak tot een enorme stijging in het contactvolume dat commercieel niets oplevert, maar alleen een negatief effect op de kosten en klanttevredenheid heeft.

Als de gehele organisatie de strategische waarde van optimalisatie van klantinteractie gaat beseffen, zal dit een substantieel positief effect hebben op de klanttevredenheid en daardoor ook op de commerciële resultaten.

In dit document wordt een beeld gegeven van diverse zaken die te maken hebben met de optimalisatie van Customer Service en Customer Experience. Deze white paper heeft NewRatio ontwikkeld in samenwerking met BiXyte, onze specialistische partner op het gebied van Customer Contact, Customer Service en CRM. Door deze samenwerking zijn onze klanten verzekerd van innovatieve en creatieve oplossingen die het beste passen bij de doelstellingen van hun organisatie en de te behalen resultaten.

 

Lees verder

Een nieuwe marktbenadering voor de klantEen nieuwe marktbenadering voor de klant

Het oude "klantgericht ondernemen" is aan revisie toe. Er liggen nieuwe kansen.

Enerzijds zitten veel verkopers en hun organisaties nog vaak op een korte termijn push benadering. Het is wel meer dan vroeger op de klant gericht, waarbij vaker naar oplossingen in plaats van naar producten wordt gekeken. Echter, vaak niet vanuit de juiste grondhouding. Deze is nog steeds vanuit het "ik" en veelal rationeel. Voor optimale waardecreatie is juist samenwerking van belang. Dus eerder klantbetrokken dan klantgericht ondernemen. Anderzijds worden klanten geconfronteerd met toenemende complexiteit van en verscheidenheid aan oplossingen voor hun problemen. Tevens zal de klant bij alles rekening dienen te houden met de belangen van een grotere groep stake holders. Bij de klant zal er vaker een capaciteitsprobleem ontstaan. De kennis en tijd zijn vaak in onvoldoende mate voorhanden om de beste oplossing te kiezen. Samenwerking met derden op basis van vertrouwen en emotie gaan een belangrijkere rol spelen.

Lees verder

De trends in de recruitment marktDe trends in de recruitment markt

 

De sector voor job recruitment zit weer in een groeifase. In januari groeide het personeelsbestand in het sterkste tempo sinds juni 2007 (Nevi). Belangrijker nog, uw sector gaat de komende jaren veranderen en wordt aantrekkelijker en bepalender voor veel partijen die personeel nodig hebben. Wie worden de winnaars?

Lees verder

Een zeer voorspoedig 2011, ook online met uw klanten en de social mediaEen zeer voorspoedig 2011, ook online met uw klanten en de social media

Bij NewRatio verwachten wij dat de klant in 2011 een leidende rol zal blijven spelen. Los van het feit of hij nu wel of niet meer gaat kopen, zal hij actiever in het commerciële proces komen te staan. Het zal een tweede natuur gaan worden om zich nog meer en beter online te informeren voordat hij een koopbeslissing neemt. Hij zal de mening van anderen hier meer bij betrekken en is van mening dat hij op deze wijze een betere aankoop zal doen. De aanbieder wordt met deze situatie geconfronteerd waarbij hij een massamedium kan en moet gebruiken om met individuele consumenten, afnemers en leveranciers in dialoog te gaan.

Hoe gaat de aanbieder van producten en diensten zich positioneren, hoe gaat hij zijn marktaandeel handhaven of verhogen en hoe gaat hij hierbij gebruik maken van social media?

 

Lees verder