NewRatio, Ambassador of the Client

Starten vanaf Pole PositionStarten vanaf Pole Position

Gedurende de laatste weken heeft NewRatio aandacht besteed aan een aantal actuele trends op commercieel strategisch terrein. Deze hebben ongetwijfeld de komende tijd hun invloed op de marktbenadering en zet de kern van klantbenadering in een nieuw daglicht.

Het bepalen van de unieke kenmerken (USP's) van de onderneming en hoe deze vervolgens richting de klant worden ingezet. Indien de onderneming dit scherp in beeld heeft, geeft dit een voorsprong op de concurrentie; de start vanaf pole position.

 

Lees verder

Samenvatting Sales Performance onderzoek 2013Samenvatting Sales Performance onderzoek 2013

100% resultaatgarantie bij uw volgende verkoopgesprek! 

Als marketing & sales bureau zijn wij dagelijks bezig met het bevorderen van de verkoop van diverse producten en diensten voor onze opdrachtgevers. We bouwen websites, ontwikkelen apps, bedenken creatieve sales campagnes en adviseren het management op het gebied van strategie, marketing, sales en innovatie. Wij krijgen dan ook regelmatig de vraag hoe wij kunnen garanderen dat onze adviezen en creaties met 100% zekerheid het gewenste resultaat opleveren! Natuurlijk een buitengewoon interessante vraag die ik in deze blogpost graag aan de hand van de uitkomsten van ons jaarlijks sales performance onderzoek eens nader onder de loep wil nemen. Ik ga aan de hand hiervan graag de dialoog met u aan om samen te komen tot nieuwe samenwerkingsvormen en oplossingsrichtingen.

Lees verder

Geen toekomst voor verzekeraar en intermediair oude stijlGeen toekomst voor verzekeraar en intermediair oude stijl

Miljoenen marketing euro's in de verzekeringsbranche worden verkwist. Honderden intermediairs verdwijnen elk jaar van de markt en het gemiddelde inkomen van de directeur/eigenaar van een intermediair is gedurende de laatste 4 jaar met ongeveer 50% gedaald tot €48.000 per jaar.

Huidige ontwikkelingen in de verzekeringsbranche vereisen drastische verandering van de commerciële strategie. Bij ongewijzigd beleid zal het aantal spelers in de branche verder afnemen.

De markt voor verzekeraars en het intermediair is drastisch veranderd en blijft in beweging. Dit vraagt om een nieuwe marketing- en verkoopbenadering.
Hans Janssen (NewRatio) en Pieter van Driel (Get Better) hebben over dit onderwerp commercieel verantwoordelijke managers bij verzekeraars en het intermediair geïnterviewd. Daarnaast is er deskresearch gedaan. De uitkomsten zijn hieronder samengevat. Binnenkort wordt een kwantitatief onderzoek bij het intermediair gestart.

 

Lees verder

Optimalisatie van Customer Services en Customer ExperienceOptimalisatie van Customer Services en Customer Experience

Steeds meer organisaties en bedrijven beseffen dat het verbeteren van de prestaties op het gebied van Customer Service en Customer Experience een belangrijke succesfactor is voor hun groei en winstgevendheid. Traditioneel was voornamelijk het contact center hiervoor belast en verantwoordelijk, maar meer en meer raakt men ervan overtuigd dat Customer Service een belang is van de gehele organisatie, waarbij steeds meer afdelingen en functies betrokken dienen te zijn. Het optimaliseren van de Customer Service is daarom een strategisch bedrijfsdoel geworden, waardoor de geïsoleerde positie van het contact center verandert en deze afdeling steeds vaker onderdeel gaat vormen van geïntegreerde business processen.

Niet alleen het contact center als "front office", maar ook andere afdelingen als "back office", hebben een grote invloed op de klantervaring en klanttevredenheid. Denk hierbij aan de invoering van verkooporders, facturering en het opslaan van klantgegevens. Storingen, fouten en inefficiëntie bij deze afdelingen leiden vaak tot een enorme stijging in het contactvolume dat commercieel niets oplevert, maar alleen een negatief effect op de kosten en klanttevredenheid heeft.

Als de gehele organisatie de strategische waarde van optimalisatie van klantinteractie gaat beseffen, zal dit een substantieel positief effect hebben op de klanttevredenheid en daardoor ook op de commerciële resultaten.

In dit document wordt een beeld gegeven van diverse zaken die te maken hebben met de optimalisatie van Customer Service en Customer Experience. Deze white paper heeft NewRatio ontwikkeld in samenwerking met BiXyte, onze specialistische partner op het gebied van Customer Contact, Customer Service en CRM. Door deze samenwerking zijn onze klanten verzekerd van innovatieve en creatieve oplossingen die het beste passen bij de doelstellingen van hun organisatie en de te behalen resultaten.

 

Lees verder

Verhoog de ROI op commerciƫle inspanningenVerhoog de ROI op commerciƫle inspanningen

Als management pik je signalen op uit de markt of van klanten en je wil daar snel op reageren. Tevens wil je daadkracht tonen en ook daadwerkelijk investeren in verbetering. Je komt als manager en leider dan ook snel in actie en verwacht natuurlijk dan ook snel resultaat. Waarom levert deze benadering in veel gevallen toch niet het optimale resultaat op?

 

Waarom werkt het niet?

Het werkt niet vanuit de optiek van ROI omdat in de meeste gevallen de focus slechts ligt op de uitvoering van individuele oplossingen. In de uitvoeringsfase is alles vaak concreet en dan kan je snel schakelen. Je geeft een opdracht en er wordt de website verbouwd, of er staat na één telefoontje al een sales trainer voor de deur om de effectiviteit van de sales force te verhogen. De IT afdeling is al snel bezig met CRM providers, want klantinformatie is heel belangrijk en ook het communicatie bureau komt langs met ideeën voor een nieuw communicatie traject. Eer zeer gefragmenteerde en zelfs wat opportunistische aanpak die niet tot het gewenste resultaat leidt.

 

Lees verder

Een nieuwe marktbenadering voor de klantEen nieuwe marktbenadering voor de klant

Het oude "klantgericht ondernemen" is aan revisie toe. Er liggen nieuwe kansen.

Enerzijds zitten veel verkopers en hun organisaties nog vaak op een korte termijn push benadering. Het is wel meer dan vroeger op de klant gericht, waarbij vaker naar oplossingen in plaats van naar producten wordt gekeken. Echter, vaak niet vanuit de juiste grondhouding. Deze is nog steeds vanuit het "ik" en veelal rationeel. Voor optimale waardecreatie is juist samenwerking van belang. Dus eerder klantbetrokken dan klantgericht ondernemen. Anderzijds worden klanten geconfronteerd met toenemende complexiteit van en verscheidenheid aan oplossingen voor hun problemen. Tevens zal de klant bij alles rekening dienen te houden met de belangen van een grotere groep stake holders. Bij de klant zal er vaker een capaciteitsprobleem ontstaan. De kennis en tijd zijn vaak in onvoldoende mate voorhanden om de beste oplossing te kiezen. Samenwerking met derden op basis van vertrouwen en emotie gaan een belangrijkere rol spelen.

Lees verder