NewRatio, Ambassador of the Client

Private equity moet op andere manier waarde creërenPrivate equity moet op andere manier waarde creëren

Private Equity (PE) heeft het mede als gevolg van de economische crisis niet eenvoudig. De rendementen liggen lager, de investeringstermijnen zijn langer. Veel geld ligt op de plank en er zijn zelfs PE huizen die geld aan de investeerders teruggeven omdat het gewenste rendement niet gehaald kan worden. Toch is het aantal Europese exits in 2010 gestegen naar 57, tegen 32 en 31 respectievelijk in 2008 en 2009 (Bron: Ernst & Young). Ook de gemiddelde waarde per exit nam toe.

Ondanks een kleine opleving in 2010 ziet de toekomst er momenteel niet onverdeeld gunstig uit als het om rendementen gaat. Het huidige kabinet heeft besloten om de renteaftrek op overnamefinanciering per 1 januari 2012 te beperken. Ook voorzichtigheid aan de kant van financier maakt het behalen van rendement en een exit moeilijker. Banken financieren nu 3 tot 4 maal EBITDA terwijl dit een paar jaar geleden opliep tor rond de 6 maal. Door bovenstaande factoren en de algehele onzekerheid zijn de corporate kopers ook veel voorzichtiger voordat ze zich aan een overname wagen en kijken ze naar alternatieven zoals investeren in autonome groei of aandeleninkoop. De doorgaans belangrijkste markt voor exits, de strategische (corporate) kopers zijn ondanks hun hoge kasreserves huiverig. De M&A markt laat weinig dynamiek zien. De lengte van de investeringsperiodes lopen ook gestaag op en waren in december 2010 4.7 jaar vergeleken met 3.7 jaar per eind 2009. PE huizen moeten dus naar wegen zoeken om meer en sneller rendement te halen uit de bestaande en nieuwe investeringen. Intensievere bemoeienis gericht op waardecreatie zal een gevolg zijn.

 

Lees verder

Klantbehoud tijdens implementatiefase na overnameKlantbehoud tijdens implementatiefase na overname

Recent sprak ik een klant die een overname had gedaan in de financiële dienstverlening. De implementatiefase was ingegaan en we spraken over de verschillende facetten tijdens deze fase en ook over de risico's.

Lees verder

Stel uzelf zes vragenStel uzelf zes vragen

Wanneer u op een punt bent aangekomen dat u uw organisatie weer eens scherp wilt (her)positioneren, moet u zichzelf vooral eerst een aantal vragen stellen. Indien u die heeft beantwoord, kunt u gericht beginnen met verbeteren. Het leidt tot meer focus, onderscheidend vermogen en een klantbetrokken aanpak.

Lees verder

Klantgericht verkopen of nietKlantgericht verkopen of niet

Het gaat uiteindelijk om de mindset als je met een klant in gesprek gaat.Ga je ervoor om zijn wens te verwezenlijken of ga je ervoor jouw producten te verkopen. Veel managers van groepen sales mensen hebben dat laatste nog steeds als belangrijkste drijfveer. Drillen tot verkopen, elk kwartaal getallen checken en bijsturen. Je zou eens moeten overwegen of je een aantal van KPI's kan formuleren waar lange termijn aspecten aan de orde komen, zoals serieuze klanttevredenheid, loyaliteit, aantal geboden oplossingen, share of wallet etc. 

Lees verder

De draai van SNSDe draai van SNS

Het leek een vooruitstrevende strategie te zijn: rekening houden met meerdere stake holders en met name de klant en de de lange termijn. De korte termijn aandeelhouderswaarde zou even op de tweede plaats komen en de beloning van het bestuur zou daarop afgestemd worden. Helaas, het kwam te vroeg.

Lees verder