NewRatio, Ambassador of the Client

Sales- en marketingstrategie 2014. Weer beter, nu echt met focus op de klant!Sales- en marketingstrategie 2014. Weer beter, nu echt met focus op de klant!

Het jaar 2013 zit er zeker nog niet op. Nog ruim 3 maanden om de 2013 targets te halen, maar ook om op tijd voorbereid te zijn op de uitdagingen voor 2014.

Bij de inspanningen van directies en management teams geldt dat "meer van hetzelfde" onvoldoende zal zijn. Allereerst omdat de omstandigheden zich blijven wijzigen en ten tweede omdat het beter moet. Er wordt toverkunst verwacht.

 

Lees verder

Samenvatting Sales Performance onderzoek 2013Samenvatting Sales Performance onderzoek 2013

100% resultaatgarantie bij uw volgende verkoopgesprek! 

Als marketing & sales bureau zijn wij dagelijks bezig met het bevorderen van de verkoop van diverse producten en diensten voor onze opdrachtgevers. We bouwen websites, ontwikkelen apps, bedenken creatieve sales campagnes en adviseren het management op het gebied van strategie, marketing, sales en innovatie. Wij krijgen dan ook regelmatig de vraag hoe wij kunnen garanderen dat onze adviezen en creaties met 100% zekerheid het gewenste resultaat opleveren! Natuurlijk een buitengewoon interessante vraag die ik in deze blogpost graag aan de hand van de uitkomsten van ons jaarlijks sales performance onderzoek eens nader onder de loep wil nemen. Ik ga aan de hand hiervan graag de dialoog met u aan om samen te komen tot nieuwe samenwerkingsvormen en oplossingsrichtingen.

Lees verder

Geen toekomst voor verzekeraar en intermediair oude stijlGeen toekomst voor verzekeraar en intermediair oude stijl

Miljoenen marketing euro's in de verzekeringsbranche worden verkwist. Honderden intermediairs verdwijnen elk jaar van de markt en het gemiddelde inkomen van de directeur/eigenaar van een intermediair is gedurende de laatste 4 jaar met ongeveer 50% gedaald tot €48.000 per jaar.

Huidige ontwikkelingen in de verzekeringsbranche vereisen drastische verandering van de commerciële strategie. Bij ongewijzigd beleid zal het aantal spelers in de branche verder afnemen.

De markt voor verzekeraars en het intermediair is drastisch veranderd en blijft in beweging. Dit vraagt om een nieuwe marketing- en verkoopbenadering.
Hans Janssen (NewRatio) en Pieter van Driel (Get Better) hebben over dit onderwerp commercieel verantwoordelijke managers bij verzekeraars en het intermediair geïnterviewd. Daarnaast is er deskresearch gedaan. De uitkomsten zijn hieronder samengevat. Binnenkort wordt een kwantitatief onderzoek bij het intermediair gestart.

 

Lees verder

Was dit te voorkomen?Was dit te voorkomen?

Dit plaatje zette mij vorige week aan het denken. Het contrast met de positieve energieke speech van Obama, "Yes we still can" en dit bericht op de pagina naast de overlijdensberichten in het NRC was groot. Naast de overledenen stond de lijst met meer dan 180 bedrijven die ontbonden waren en waar ontbinding aanstaande was. Het ging over een periode van slechts drie weken en slechts in de omgeving van Amsterdam. Dit jaar hielden er al 114.000 ondernemingen mee op. Vandaag staat in een artikel in het FD dat ondernemend Nederland niet positief gestemd is.

De lijst in het NRC met allemaal mooie namen en gestart met onderbouwde plannen door ondernemende mensen met veel energie. Waarom staan deze namen op deze treurige pagina? Was dit te voorkomen?

De economie helpt zeker niet, maar dat is in de meeste gevallen niet de belangrijkste reden; de meest ondernemingen overleven namelijk wel. Uiteraard is niet alles controleerbaar, maar anticiperen helpt wel. De managers van de ondernemingen die het niet hebben gered zullen zich vaak en lang afvragen: waar ging het mis? wat hebben we niet gezien? of waar hebben we slecht of te laat gehandeld? "Should I have seen it coming?" vroeg een CFO van een MKB onderneming. Reflectie is heel zinvol, dus waarom gebeurt het vaak zo laat of niet?

 

Lees verder

Strategisch kwalitatief klantonderzoek NIET zelf doenStrategisch kwalitatief klantonderzoek NIET zelf doen

"Kunnen wij het onderzoek niet net zo goed zelf doen en er geen externe partijen bij betrekken? Dat is toch goedkoper en toont onze betrokkenheid."

In dit blog willen wij een aantal overwegingen meegeven die duidelijk moeten maken dat het geen goed idee is om klantonderzoek dat de basis moet vormen voor strategisch beleid, zelf te doen. Professionaliteit, objectiviteit, kennis van zaken en imago/beeldvorming zijn de belangrijkste argumenten.

Lees verder

Landelijke Performance Monitor van NewRatio. Hoe staat de Nederlandse onderneming ervoor?Landelijke Performance Monitor van NewRatio. Hoe staat de Nederlandse onderneming ervoor?

Resultaten

Het algemene beeld is dat het Nederlandse bedrijfsleven positief gestemd is als het gaat om de toekomstige ontwikkeling van de resultaten. Zowel de omzet als de winstgevendheid zullen toenemen verwacht zo'n 60% respectievelijk 70% van de deelnemers. Het merendeel van de deelnemers is in algemene zin tevreden met zijn bedrijf; 80% geeft zichzelf een score van 7 of meer. Het valt op dat 40% van de deelnemers van mening is dat ze weinig of geen onderzoek doen naar de wensen en verwachtingen van de klanten. Tevens doet 40% weinig aan het trainen en coachen van haar medewerkers om vaardigheden te verhogen.
De concurrentie zal volgens een meerderheid van de deelnemers steeds verder toenemen. Er zijn ook een aantal zaken die aangepakt dienen te worden om de optimistische verwachtingen waar te kunnen maken. Innovatie, klantgerichtheid, interne organisatie beter inrichten, meer eenheid en gezamenlijke aanpak richting klanten zijn daar belangrijke voorbeelden van.

Prioriteiten

De prioriteiten die worden genoemd hebben voor al met klanten te maken. Meer dan 70% heeft als prioriteit het werven van nieuwe klanten en doelgroepen en 40% wil meer uit bestaande klanten halen. Daarnaast hebben innovatie/de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten (37%) en het vergroten van de concurrentiekracht en merkpositionering (33%) de hoogste prioriteit.

Complete Onderzoek

Neemt u vooral contact met ons op indien u interesse heeft in het complete onderzoek.

Lees verder