NewRatio, Ambassador of the Client

Bestuurders meer betrekken bij sales en marketingBestuurders meer betrekken bij sales en marketing

In plaats van een puur controlerende rol, zou je de senioriteit en ervaring meer in moeten zetten op de opbrengstenkant van de onderneming.

Bestuurders hebben grote netwerken en ingangen op andere niveaus dan de marketing en sales medewerkers van de onderneming. Bundel de krachten en formaliseer ook een commerciële rol voor bestuurders.

Lees verder

Was dit te voorkomen?Was dit te voorkomen?

Dit plaatje zette mij vorige week aan het denken. Het contrast met de positieve energieke speech van Obama, "Yes we still can" en dit bericht op de pagina naast de overlijdensberichten in het NRC was groot. Naast de overledenen stond de lijst met meer dan 180 bedrijven die ontbonden waren en waar ontbinding aanstaande was. Het ging over een periode van slechts drie weken en slechts in de omgeving van Amsterdam. Dit jaar hielden er al 114.000 ondernemingen mee op. Vandaag staat in een artikel in het FD dat ondernemend Nederland niet positief gestemd is.

De lijst in het NRC met allemaal mooie namen en gestart met onderbouwde plannen door ondernemende mensen met veel energie. Waarom staan deze namen op deze treurige pagina? Was dit te voorkomen?

De economie helpt zeker niet, maar dat is in de meeste gevallen niet de belangrijkste reden; de meest ondernemingen overleven namelijk wel. Uiteraard is niet alles controleerbaar, maar anticiperen helpt wel. De managers van de ondernemingen die het niet hebben gered zullen zich vaak en lang afvragen: waar ging het mis? wat hebben we niet gezien? of waar hebben we slecht of te laat gehandeld? "Should I have seen it coming?" vroeg een CFO van een MKB onderneming. Reflectie is heel zinvol, dus waarom gebeurt het vaak zo laat of niet?

 

Lees verder

Looking Back and Moving ForwardLooking Back and Moving Forward

De budgettering 2013 staat voor de meeste ondernemingen weer voor de deur. Ook dit jaar zal je het zien..........omzet omhoog, kosten omlaag. Op zich niet echt iets nieuws, maar hoe kan je dit volhouden. Veel managers klagen zo langzamerhand dan ook bij het topmanagement dat het zo niet verder kan. "Wij hebben al zo lang bezuinigd en de omzet daalt verder". De directie kaatst de bal terug, "Wij snappen het, maar het kan even niet anders".

Het kan wel anders: slimmer, creatiever, maar vooral logischer omgaan met commerciële budgetten.

Lees verder

Private equity moet op andere manier waarde creërenPrivate equity moet op andere manier waarde creëren

Private Equity (PE) heeft het mede als gevolg van de economische crisis niet eenvoudig. De rendementen liggen lager, de investeringstermijnen zijn langer. Veel geld ligt op de plank en er zijn zelfs PE huizen die geld aan de investeerders teruggeven omdat het gewenste rendement niet gehaald kan worden. Toch is het aantal Europese exits in 2010 gestegen naar 57, tegen 32 en 31 respectievelijk in 2008 en 2009 (Bron: Ernst & Young). Ook de gemiddelde waarde per exit nam toe.

Ondanks een kleine opleving in 2010 ziet de toekomst er momenteel niet onverdeeld gunstig uit als het om rendementen gaat. Het huidige kabinet heeft besloten om de renteaftrek op overnamefinanciering per 1 januari 2012 te beperken. Ook voorzichtigheid aan de kant van financier maakt het behalen van rendement en een exit moeilijker. Banken financieren nu 3 tot 4 maal EBITDA terwijl dit een paar jaar geleden opliep tor rond de 6 maal. Door bovenstaande factoren en de algehele onzekerheid zijn de corporate kopers ook veel voorzichtiger voordat ze zich aan een overname wagen en kijken ze naar alternatieven zoals investeren in autonome groei of aandeleninkoop. De doorgaans belangrijkste markt voor exits, de strategische (corporate) kopers zijn ondanks hun hoge kasreserves huiverig. De M&A markt laat weinig dynamiek zien. De lengte van de investeringsperiodes lopen ook gestaag op en waren in december 2010 4.7 jaar vergeleken met 3.7 jaar per eind 2009. PE huizen moeten dus naar wegen zoeken om meer en sneller rendement te halen uit de bestaande en nieuwe investeringen. Intensievere bemoeienis gericht op waardecreatie zal een gevolg zijn.

 

Lees verder

Mooie kansen om prestaties te verhogen in 2012Mooie kansen om prestaties te verhogen in 2012

 

De laatste maanden van het jaar liggen weer voor ons. Een mooie kans om nog een nieuwe impuls aan de resultaten te geven door een stuk innovatie in te zetten voor de korte en de lange termijn. Jammer dat er vaak teveel redenen naar voren worden gebracht om toch maar even niets te doen. Juist nu lijkt het mij geen goed moment om te afwachtend te zijn als gevolg waarvan veel managers kansen laten liggen. Het macro economisch klimaat van dit moment biedt niet zoveel kansen en dus is het van belang ze te grijpen zodra je kan. De concurrentie is hevig en de klanten zijn zeer kieskeurig, goed geïnformeerd en over het algemeen minder loyaal. Je zal als onderneming dus zeer alert, innovatief en onderscheidend moeten zijn. Het management dient lef te tonen door ruimte te geven aan innovatie en door de commerciële positionering van de onderneming een keer goed tegen het licht te houden.

Lees verder

Commercieel innoveren door middel van IncrowdSourcingCommercieel innoveren door middel van IncrowdSourcing

In navolging op een vorig blogartikel: "Waarom is het uitvoeren van een klantgerichte strategie toch zo moeilijk" http://bit.ly/ijYiUV schrijf ik nu een stuk over de eerste stap van de oplossing. Hou het simpel en gebruik je eigen medewerkers in deze eerste stap. Het is daarmee laagdrempelig en het verhoogd de werknemersparticipatie en daarmee enthousiasme en productiviteit.

Lees verder