NewRatio, Ambassador of the Client

# Online Performance Scan

Performance analysis

Succesvolle marketing vraagt om gedegen inzicht in uw huidige performance, klantdata, creativiteit, timing, planning en zorgvuldige executie.

Onze diensten op het gebied van Performance analysis:

# Online Performance Scan

In een maatschappij die in rap tempo digitaliseert zijn de online prestaties van uw organisatie een steeds belangrijkere voorwaarde voor succes. De Online Performance Scan is een laagdrempelig instrument waarmee u in korte tijd een beeld krijgt van het online verbeterpotentieel van uw organisatie. Hierbij kijken wij niet alleen naar de vindbaarheid, navigatie en uitstraling van uw website. Ook online reputatiemagement, het gebruik van social media, email marketing, blogging en het vergroten van de conversie van uw webshop komen uitgebreid aan bod. De Online Performance Scan geeft u in korte tijd een representatief beeld van de huidige stand van zaken en vormt het uitgangspunt voor het doelgericht verbeteren van de online prestaties en dienstverlening van uw organisatie.

Meer informatie

# Total Performance Scan

De Total Performance Scan biedt u in korte tijd veel inzicht in de verwachtingen, tevredenheid en loyaliteit van uw klanten ten aanzien van het product of dienst, het koopproces, de dienstverlening en ander facetten van de dienstverlening aan uw klanten. Ook krijgt u een goed beeld van de sterktes en zwaktes van uw organisatie en de belangrijkste verbetergebieden. Het grote voordeel van de Performance Scan ten opzichte van traditionele onderzoekmethodes, zoals bijvoorbeeld het klanttevredenheidsonderzoek, is dat de TPS actiegericht is in plaats van beleidscontrolerend en beschouwend. Hierdoor bent u als marketeer of commercieel eindverantwoordelijke in staat om basis van de onderzoeksresultaten direct gerichte maatregelen te nemen die snel resultaat opleveren.

Meer informatie

# Stakeholder management

Marketing draait niet alleen om design en vormgeving. Een goed uitgedacht relatieplan gericht op uw belangrijkste klanten en stakeholders, is van grote toegevoegde waarde voor uw toekomstig succes. Een relatieplanning zet aan tot vooruitdenken, verbetert de samenwerking tussen marketing & sales en verhoogt de creativiteit. Het is actiegericht en het leidt tot duidelijke afspraken. NewRatio maakt een analyse van uw belangrijkste stakeholders, brengt uw huidige werkwijze in kaart en identificeert mogelijke verbeterpunten. Indien uw organisatie nog geen gebruik maakt van relatie planning en stakeholder management dan begeleiden wij u om deze nieuwe manier van werken binnen uw organisatie te implementeren. Het resultaat: naast hogere klanttevredenheid vergroot u de effectiviteit en efficiëntie van uw commerciële activiteiten.

Meer informatie