NewRatio, Ambassador of the Client

# Sales training “Verkopen in crisis tijd”

Training & Coaching

Met een aantal beproefde coachings- en trainingsprogramma's vergroten wij het rendement van uw verkoopinspanningen en helpen wij u bij het bouwen van een klantgerichte organisatie met meer duurzame klantrelaties.

Onze diensten op het gebied van Training & Coaching:

# Sales training “Verkopen in crisis tijd”

De gevolgen van de crisis zijn voelbaar, budgetten dalen en ook bij bestaande klanten treden professionele inkopers je harder tegemoet.Verkoopgesprekken vergen daarom steeds meer van jou als sales of accountmanager. Je hebt inzicht nodig in de juiste verkooptactieken en benodigde vaardigheden die je helpen bij het sluiten van een deal. Maar ook creativiteit en het ontrafelen van de prioriteiten, persoonlijkheid en trigger points van de klant spelen een belangrijke rol. Daarop ligt dan ook de nadruk in deze sales training 'verkopen in crisis tijd'. 

In deze sales training leer je aan de hand van rollen spelen, praktische tips en handige verkoopmodellen beter om te gaan met heftige prijsconcurrentie. Je leert structuur te brengen in je gesprekken, in te spelen op de prioriteiten en wensen van de klant en om te gaan met mogelijke bezwaren. Het resultaat is dat je beter in staat bent om je toegevoegde waarde te verkopen en zo af te sluiten dat je die kans op het sluiten van een deal vergroot. In deze sales training leer je alle facetten van het verkoopgesprek tot in de puntjes beheersen. Van het maken van de eerste afspraak tot het sluiten van de deal. Na het volgen van deze 3-daagse training is het mogelijk om je kennis verder te verrijken. Dit vervolgtraject is optioneel en is opgebouwd uit de volgende onderdelen: prijs- en concurrentie, onderhandelen, relatiemanagement en strategische en conceptuele verkoop.

Meer informatie

# Workshop klantgerichtheid

Om het klantgericht denken en handelen binnen uw organisatie te stimuleren organiseren wij workshops op dit gebied. Na intake gesprekken met het management maakt NewRatio het programma voor een sessie van een halve dag waarin wij diverse aspecten van klantgerichtheid op de agenda zetten. De focus ligt op het bespreekbaar maken van diverse praktische aspecten van klantgerichtheid en het genereren van nieuwe  ideeën en oplossingen met kleine groepen medewerkers. Dit resulteert in nieuwe acties en ideeën om de klantwaarde van uw organisatie op korte termijn te verhogen.

Meer informatie

# Klantgerichtheidstraining

Iedereen binnen uw organisatie die met klanten te maken heeft, levert daarbij direct of indirect een belangrijke bijdrage aan de resultaat. Om het klantbewustzijn bij uw medewerkers te vergroten en hun vaardigheden in de interactie met de klant te verbeteren heeft NewRatio samen met ervaren trainers een trainingsprogramma ontwikkeld. Wij hebben hierbij gekozen voor een aanpak die sterk verschilt van de reguliere klantgerichtheidstrainingen. De doelstelling: het realiseren van een blijvende mentale verandering en gedragsverandering naar klantgericht werken. Klanten zullen merken dat er een verandering heeft plaatsgevonden en medewerkers zullen met meer zelfvertrouwen, plezier en trots naar hun werk gaan.

Meer informatie

# Verdieping relatiebeheer

Van het relatiebeheer wordt steeds meer gevraagd. Niet alleen de klant verwacht een duidelijke meerwaarde van de relatiemanager, ook de interne organisatie stelt steeds hogere eisen. Dit vereist creativiteit, vernieuwing, samenwerking bevorderen, oplossingsgericht werken en het aansturen van teams. Samen met ervaren trainers en coaches heeft NewRatio een programma ontwikkeld om uw relatiemanagers te ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling. Hierbij wordt niet alleen gewerkt aan gedrag en communicatievaardigheden ook leiderschap en relatieplanning spelen een belangrijke rol.

Meer informatie

# Cultuurverandering

Wij coachen het management bij het succesvol doorvoeren van een cultuurverandering binnen de organisatie. In nauwe samenwerking met ervaren coaches op het gebied van verandermanagement hebben wij een zeer effectief programma ontwikkeld. Hierbij wordt niet alleen gewerkt aan het formuleren van een heldere visie, missie en kernwaardes voor uw organisatie. Samen met u besteden wij veel zorg aan de juiste communicatie en begeleiden u gedurende de verschillende fases van het implementatieproces. Een planmatige aanpak voorkomt dat het project tijdens de uitvoering ontspoort en het zijn effectiviteit verliest. Een frisse blik, de geloofwaardigheid van een externe partij en het inbrengen van kennis en expertise dragen bij tot het sneller doorvoeren van dit soort complexe veranderingsprocessen.

Meer informatie