NewRatio, Ambassador of the Client

# IncrowdSourcing

Brainstorm Sessies

Op diverse manieren inspireren en ondersteunen wij uw organisatie bij het genereren van nieuwe ideeën, het doorbreken van traditionele denkpatronen en het identificeren van praktische oplossingen.

Onze diensten op het gebied van Brainstorm Sessies:

# IncrowdSourcing

Door commercieel te innoveren vergroot je het onderscheidend vermogen ten opzichte van directe concurrenten. Je bent hierdoor minder vatbaar voor toenemende prijsconcurrentie en verhoogt op termijn de omzet en marktaandeel van de onderneming. Ons uitgangspunt is daarbij dat commerciële innovatie vanuit de onderneming zelf moet beginnen.

De eerste stap in het commerciële innovatietraject is IncrowdSourcing. Het is een laagdrempelige en kosten-efficiënte manier om de vele kennis en creativiteit die bij de eigen werknemers aanwezig is, te ontsluiten. Je stimuleert hiermee van binnen uit het creatief en innovatief vermogen van de organisatie.

Tijdens een aantal korte sessies halen wij met een kleine groep medewerkers veel bruikbare commerciële ideeën naar boven. Het resultaat is veel informatie en suggesties voor het management waarmee zij de commerciële innovatiestrategie vorm kan geven. Daarnaast verhoogt het de betrokkenheid, draagvlak en het enthousiasme van de medewerkers.

Download hier de brochure 

Praktijk case financiële dienstverlener

Meer informatie

# Nieuwe ideeën en oplossingsrichtingen

Binnen uw organisatie leven er vaak meer goede ideeën dan u denkt. NewRatio ondersteunt u als externe onafhankelijke partij bij het creëren van een platform om nieuwe ideeën en oplossingsrichtingen boven water te krijgen. Wij maken daarbij gebruik van beproefde technieken om gezamenlijk op gestructureerde wijze te komen tot resultaat. Wij faciliteren en organiseren deze sessies maar kunnen ook zelf een actieve bijdrage leveren een het creatieve proces.

Neem contact met ons op voor een brainstormsessie op maat.

 

Meer informatie