NewRatio, Ambassador of the Client

# Branding & Identiteit

Strategie, positionering en branding

Op strategisch vlak adviseren wij u bij het zoeken naar nieuwe mogelijkheden om uw positionering en marktpositie op duurzame wijze te versterken.

Onze diensten op het gebied van Strategie, positionering en branding:

# Branding & Identiteit

Inspirerende merken en bedrijven hebben "het waarom" en de identiteit van hun organisatie duidelijk in beeld. Niet het "hoe" en het "wat", maar de intrinsieke drijfveren en passie van uw bedrijf en haar medewerkers prikkelt uw klanten tot koop. Bouwen aan een sterk merk gaat dan ook in de praktijk veel verder dan het ontwerpen van een logo, een mooie website, visitekaartjes of brochure. Het gedrag, de identiteit en de intrinsieke drijfveren van uw organisatie zijn in hoge mate bepalend voor de aantrekkingskracht en de geloofwaardigheid van uw merk. Klanten zijn gevoeliger en scherper dan ooit tevoren. Elke vorm van disbalans wordt onherroepelijk herkend en als negatief ervaren. Is uw boodschap richting de klant authentiek of met name gedreven door commerciele drijfveren? Hoe groot is bij u de kloof tussen belofte en waarmaken? 

Elke organisatie heeft zijn eigen unieke persoonlijkheid, drijfveren en identitieit. Als dat zichtbaar gemaakt wordt dan wordt het een stuk makkelijker om uw merk te positioneren en de unieke eigenschappen van uw bedrijf uit te dragen. Aan de hand van een aantal interactieve sessies brengen wij de identiteit en de intrinsieke drijfveren van uw organisatie scherp in beeld. Aan de hand hiervan kunnen wij u vervolgens helpen bij het uitdragen van uw merkidentiteit en het vertellen van uw unieke verhaal aan het grote publiek, klanten, aandeelhouders en medewerkers. Dit kan zijn in de vorm van een logo, prikkelende slogan, e-book, website, nieuwsbrief, social media, digitale brochure, video, sales presentatie of TV commercial. De mogelijkheden om uw verhaal te vertellen zijn tegenwoordig legio, het is alleen de kunst om het juiste verhaal te vertellen op een manier die aansluit bij de boodschap en de wensen van de ontvanger. 

Meer informatie

# Strategie ontwikkeling

NewRatio inspireert en adviseert u om in korte tijd de basis te leggen voor het bepalen van nieuw strategisch beleid. Hierin komen een vijftal fundamentele vragen aanbod. Wie zijn uw klanten? Wat biedt u uw klant aan en tegen welke prijs? Hoe, met welk kanaal wilt u uw klanten bereiken? Hoe onderscheidt u zich ten opzichte van de concurrentie? Met welke mensen en processen gaat u de klantbelofte waarmaken?

Na een kort maar intensief traject waarbij wij uw managers en medewerkers actief betrekken beschikt u over waardevolle input voor het bepalen van de strategische koers van uw onderneming. Wij ondersteunen u bij het ontwikkelen van een winnende strategie, bij het maken van de juiste keuzes, onderbouwd vanuit markt, organisatie en klant. Na afloop van dit traject begeleiden we u ook voor 100% bij de uitvoering. Immers, ‘zonder juiste uitvoering is een strategie waardeloos!'

Meer informatie

# Business development

Business development is van cruciaal belang voor de continuiteit van uw onderneming. De klant van morgen maakt in toenemende mate gebruik van nieuwe aankoopkanalen en zijn koopgedrag is continue aan verandering onderhevig. Nieuwe toetreders spelen hier slim op in en slagen er in door alternatieve marketing concepten, verkoopkanalen en distributiemethoden een deel van de markt in handen te krijgen. 

Voor bestaande marktpartijen is het naast de day-to-day business vaak erg lastig om hier tijdig op te anticiperen en deze nieuwe business opportunities te verzilveren. Veel Business Development initiatieven stranden dan ook door gebrek aan focus of intern draagvlak. Om uw bedrijf op dit vlak te ondersteunen hebben wij een eigen aanpak, waarmee uw organisatie klaar wordt gestoomd om op eigen kracht meer omzet uit de markt te halen. Geen korte termijn omzet boost, maar een structurele inbedding van Business Development in uw organisatie. Hierbij ondersteunen wij uw bedrijf actief bij het zoeken naar nieuwe omzetkansen en het aanboren en ontwikkelen van nieuwe producten, kanalen en doelgroepen.

Meer informatie

# Prijsoptimalisatie

Hoe realiseert u in een volwassen markt de gewenste sales omzet doelstellingen als uw mogelijkheden voor kostenbesparing zo goed als uitgeput zijn en groei in volume een hele uitdaging is? Prijs lijkt daarbij een vaak vergeten en onderschat instrument marketing instrument. NewRatio analyseert uw huidige prijs- en kortingsbeleid en geeft u inzicht in alternatieve methodes en tactieken om prijsbeleid en nettomarge te optimaliseren. Ook verleggen wij samen met u de focus naar nieuwe oplossingen om een veel voorkomende vicieuze cirkel van stijgende kortingen en teruglopende marges te doorbreken. Prijs is een van de belangrijkste pijlers bij het tot stand komen van uw ondernemingsresultaat. Verdieping en creativiteit bij het vaststellen en communiceren van uw verkoopprijzen kan daarom een positieve bijdrage leveren aan het resultaat.

Meer informatie