NewRatio, Ambassador of the Client

# Haal meer rendement uit elk klantcontact

Organisatie advies

Op verschillende terreinen dragen wij bij aan het doorvoeren van verbeteringen met als resultaat een directe verhoging van het rendement op beschikbare tijd, energie en middelen.

Onze verbeterprogramma's:

# Haal meer rendement uit elk klantcontact

Het behouden van klanten begint eigenlijk al op het moment van klant worden. Daarna vraagt elk contact met de klant om een invulling die leidt tot klantbehoud en verdieping. NewRatio brengt alle klantcontacten van uw organisatie op systematische wijze in kaart. Dit vormt de basis voor het bepalen en doorvoeren van een effectieve aanpak gedurende de verschillende fasen van de contactcyclus. Consistente toepassing van deze methode resulteert in meer effectieve klantcontacten, hogere klanttevredenheid en verlaging van het klantverloop. Door intensieve samenwerking en kennisoverdracht brengen wij een leerproces op gang binnen uw organisatie, zodat u een volgende keer geen externe consultants meer nodig heeft. 

Meer informatie

# Verscherp uw klantfocus

NewRatio analyseert het huidige gebruik en de behoefte aan klantinformatie binnen uw organisatie. Samen met u werken wij aan praktische oplossingen die het gebruik van informatie bevorderen en het inzicht in de klant verbeteren. U krijgt meer inzicht in wat uw klanten kosten en opleveren. Dit is van essentieel belang voor een efficiënte allocatie van tijd en middelen. Op basis van een grondige analyse van uw klantenbestand brengen wij samen met u in kaart op welke klanten(groepen) u zich vanuit bedrijfseconomisch perspectief het beste kunt richten. Het grote voordeel van deze wijze van werken is dat u beter in staat bent om keuzes te maken en prioriteiten te stellen. Tegelijkertijd bouwt u op gerichte wijze aan waardevolle lange termijn klantrelaties en verhoogt u de winstgevendheid van uw onderneming. Door intensieve samenwerking en kennisoverdracht brengen wij een leerproces op gang binnen uw organisatie, zodat u een volgende keer geen externe consultants meer nodig heeft. 

Meer informatie

# Stroomlijn uw klantprocessen

Wij identificeren knelpunten in uw klantprocessen en reiken u oplossingen aan om processen transparanter en klantgerichter in te richten. Hierbij staat de waardebeleving die de klant heeft bij het doorlopen van de processen met de organisatie centraal. Een transparant en eenvoudig klantproces heeft een positief effect op de klantbeleving en brengt vaak ook nog directe kostenvoordelen met zich mee. Het resultaat: hogere klanttevredenheid tegen lagere kosten. Door intensieve samenwerking en kennisoverdracht brengen wij een leerproces op gang binnen uw organisatie, zodat u een volgende keer geen externe consultants meer nodig heeft. 

Meer informatie

# Vergroot uw klantloyaliteit

Loyale klanten kopen meer, vragen minder tijd aan de organisatie, zijn minder gevoelig voor prijsveranderingen en brengen ook nog vaak nieuwe klanten aan. Het is daarom vanuit kosten en opbrengsten oogpunt erg interessant om de loyaliteit van uw klanten te verhogen. NewRatio maakt een analyse van alle elementen die van invloed zijn op loyaliteit van uw klanten. Dit geeft u meer inzicht en grip op de loyaliteit van uw klanten en biedt u een praktische leidraad om de loyaliteit onder uw klanten te vergroten.

Meer informatie

# Verander uw klantbenadering

Nieuwe maatschappelijke en technologische ontwikkelingen stellen fundamenteel andere eisen aan het contact met de klant en de interne organisatiestructuur. NewRatio evalueert uw huidige organisatiestructuur en adviseert u over de toepassing van alternatieve structuren waarmee u de effectiviteit en efficiëntie van uw klantmanagement aanzienlijk verhoogt. Samen met u ontwikkelen wij een structuur om succesvol geïntegreerde oplossingen voor klanten te ontwikkelen. Ook coachen en begeleiden wij individuele medewerkers bij het toepassen van deze nieuwe klant benadering. Dit zorgt ervoor dat de klant toegevoegde waarde ervaart in elk klantcontact. Uw organisatie wordt belangrijker voor de klant en dus worden de relaties intenser en op de lange termijn ook winstgevender. Door intensieve samenwerking en kennisoverdracht brengen wij een leerproces op gang binnen uw organisatie, zodat u een volgende keer geen externe consultants meer nodig heeft. 

Meer informatie