NewRatio, Ambassador of the Client

Robert Goos

Onderzoeker

Robert Goos is als kwalitatief en kwantitatief marktonderzoeker verbonden aan NewRatio. Hij onderscheidt zich door betrokkenheid en inlevingsvermogen te combineren met deskundigheid en creativiteit. Centraal staat daarbij de ambitie om toegevoegde waarde te leveren in de vorm van voor de opdrachtgever praktisch toepasbare oplossingen. Oplossingen die de opdrachtgever van dienst zijn bij het realiseren van duurzaam concurrentievoordeel.

In nauwe samenwerking met Robert Goos heeft NewRatio de Performance Scan ontwikkeld. De NewRatio Performance Scan maakt het mogelijk om in zeer korte tijd een gedegen inzicht te krijgen in alle aspecten van klantgericht denken en handelen door de onderneming. De resultaten van het onderzoek vormen een goede basis om te komen tot gemeenschappelijk inzicht, nieuwe oplossingsrichtingen en het doorvoeren van verbeteringen binnen de organisatie.

Contact